Oferta

ZAKRES wykonywanych usług:

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione:

 • dokumenty sądowe (postanowienia, wyroki)
 • akty notarialne (umowy spółek, umowy kupna-sprzedaży itp.)
 • akty Urzędu Stanu Cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • dokumentacja firmowa (REGON, NIP, wpis do CEIDG, KRS)
 • zaświadczenia o zniżkach ubezpieczeniowych
 • zaświadczenia o zatrudnieniu
 • zaświadczenia o niekaralności
 • świadectwa szkolne i dyplomy
 • zaświadczenia lekarskie
 • dokumenty samochodowe - KOMPLET (Dowód Rejestracyjny i Karta Pojazdu) – CENA 115,- zł

Tłumaczenia pisemne tekstów specjalistycznych:

 • teksty prawnicze, notarialne (umowy, pełnomocnictwa)
 • teksty ekonomiczne (sprawozdania finansowe, dokumenty bankowe)
 • oferty handlowe
 • informacje o działalności firmy
 • teksty medyczne
 • przepisy kulinarne, menu restauracji
 • turystyka - foldery
 • teksty techniczne
 • teksty reklamowe

Tłumaczenia ustne:

 • á vista – rodzaj tłumaczenia łączący formę pisemną i ustną; polega na ustnym tłumaczeniu otrzymanego dokumentu, np. tłumaczenie treści aktu podczas czynności notarialnej z udziałem cudzoziemca
 • konsekutywne – podczas spotkań i rozmów handlowych – również wyjazdowe
 • tłumaczenia symultaniczne (kabinowe) – po uprzednim dostarczeniu materiałów przez klienta

 

Nauczanie indywidualne języka niemieckiego:

- przygotowanie do matury i egzaminów

- nauczanie indywidualne niemieckiego języka specjalistycznego